Gia - Đen, S đã bị khóa khỏi giỏ hàng vì nó đã bị sửa gần đây. Bạn có thể thêm lại vào giỏ hàng tại đây.
Malie Dress - S, Trắng đã bị khóa khỏi giỏ hàng vì nó đã bị sửa gần đây. Bạn có thể thêm lại vào giỏ hàng tại đây.